Kirkerådet

Kirkerådet består af danskere i Hong Kong, som har ansvaret for den overordnede drift og administration af kirken. Rådet står for kirkens økonomi og bestemmer, hvilke aktiviteter der skal udbydes. Desuden er det rådet, som indstiller til Danske Sømands- og Udlands Kirker (DSUK), hvem de ønsker som præst i kirken. Assistenter og andet personale ansættes af kirkerådet. Der holdes flere møder årligt, hvor rådet samles for at tage beslutninger i fællesskab. Rådsmedlemmerne bidrager også til kirken i det daglige, f.eks. administrerer de kirkens lokaler og ejendomme, prioriterer ressourcerne, hjælper til ved gudstjenester, arrangementer og ikke mindst i forbindelse med den årlige julebazar. Kirkerådsarbejdet er ulønnet. Præsten er født medlem af kirkerådet og står for udførelsen af gudstjenester, kirkelige handlinger, konfirmandundervisning, skibsbesøg m.m.

Formand – Frank Jensen

Formand – Frank Jensen

Jeg kom til Hong Kong i 1990, hvor jeg var ansat i ØK (Det Østasiatiske Kompagni A/S). Jeg arbejdede for ØK i 10 år i Asien, inklusive Hong Kong, Mainland Kina og Indien. Siden 2000 har jeg arbejdet for Modern Terminals Ltd, som er en af Hong Kongs container terminal udbydere, baseret her i Hong Kong. Jeg er gift med Camilla fra Danmark og vi har 3 døtre fra 1996, 1998 og 2000. Vores børn er vokset op her i Hong Kong og alle 3 konfirmeret i Sømandskirken i Hong Kong. Jeg har været involveret i Kirkerådets arbejde siden 2019.

Anita Vogel

Kirkerådsmedlem – Anita Vogel

Jeg kom til Hong Kong i 2007 for at opsætte regionalt kontor for det danske urmærke: “Skagen”. Sammen med min kæreste Christian ankom vi til Hong Kong med to rygsække, opsatte på karriere og eventyr i Asien. Samme weekend som vi ankom, mødte vi nogle danskere i Lan Kwai Fung – de inviterede os med til gudstjeneste og kirkefrokost og vi fik en varm velkomst af præsten og danskerne i Hong Kong. Det er siden blevet til mange gode stunder i sømandskirken – med kirkefrokoster, gudstjenester, bryllupper, barnedåb, fastelavn, påske jul og bazarer. Vi er selv blevet gift i sømandskirken i 2015. Siden vi ankom har vi været involveret i kirkens arrangementer og arbejde. 

Jakob Jeppesen

Kirkerådsmedlem - Jakob Jeppesen

 

Jeg kom til Hong Kong i 1997, udsendt fra DSV, og skulle faktisk kun havde været i Hong Kong i 3 år, men som mange andre, der flytter til Hong Kong, bliver man "fanget" af byen og kommer hurtigt til at føle sig hjemme her. Den Danske Sømandskirken har en stor del af æren for at det blev hjemmeligt, selvom man er langt væk fra Danmark. Nu har jeg nydt godt af kirkens arrangementer i mange år, sp da jeg i juni 2022 blev spurgt, om jeg ville være med i kirkerådet, sagde jeg naturligivs JA.

 

Næstformand - Thomas Andersen 

Kirkerådsmedlem - Winnie Rasmussen

Kirkerådsmedlem - Cecilie Larsen

Kirkerådsmedlem - Thomas Söderberg